Native galeriye geri dönün

Bazı temalar wordpressin geçerli geleri görünüm yerine modifiye edilmiş bir galeri görünümüne sahip.

Fakat bu her zaman istediğimiz bir şey değil.  Örneğin bazı temalar özelleştirilmiş galeri kullandığından sayfaya galeri eklediğimizde thumbnail grid görünümü yerine carousel görünümü çıkabiliyor. Bunu yeniden wordpressin geçerli galeri ayarlarına çevirmek için temanızda aşağıdaki satırla başlayan özelleştirilmiş galeri kodunu  bulun:

add_shortcode('gallery', 'my_gallery_shortcode');  

sonra bulduğunuz kodu sonuna kadar  takip ederek özelleştirilmiş galeri kodunu silin ve aşağıda modifiye edilmemiş wordpress galeri kodunu temanızın functions.php dosyasına ya da kodu sildiğiniz yere yapıştırın.

add_shortcode('gallery', 'my_gallery_shortcode');  
function my_gallery_shortcode($attr) {
  $post = get_post();

static $instance = 0;
$instance++;

if ( ! empty( $attr['ids'] ) ) {
  // 'ids' is explicitly ordered, unless you specify otherwise.
  if ( empty( $attr['orderby'] ) )
    $attr['orderby'] = 'post__in';
  $attr['include'] = $attr['ids'];
}

// Allow plugins/themes to override the default gallery template.
$output = apply_filters('post_gallery', '', $attr);
if ( $output != '' )
  return $output;

// We're trusting author input, so let's at least make sure it looks like a valid orderby statement
if ( isset( $attr['orderby'] ) ) {
  $attr['orderby'] = sanitize_sql_orderby( $attr['orderby'] );
  if ( !$attr['orderby'] )
    unset( $attr['orderby'] );
}

extract(shortcode_atts(array(
  'order'   => 'ASC',
  'orderby'  => 'menu_order ID',
  'id'     => $post->ID,
  'itemtag'  => 'dl',
  'icontag'  => 'dt',
  'captiontag' => 'dd',
  'columns'  => 3,
  'size'    => 'thumbnail',
  'include'  => '',
  'exclude'  => ''
), $attr));

$id = intval($id);
if ( 'RAND' == $order )
  $orderby = 'none';

if ( !empty($include) ) {
  $_attachments = get_posts( array('include' => $include, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) );

  $attachments = array();
  foreach ( $_attachments as $key => $val ) {
    $attachments[$val->ID] = $_attachments[$key];
  }
} elseif ( !empty($exclude) ) {
  $attachments = get_children( array('post_parent' => $id, 'exclude' => $exclude, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) );
} else {
  $attachments = get_children( array('post_parent' => $id, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) );
}

if ( empty($attachments) )
  return '';

if ( is_feed() ) {
  $output = "\n";
  foreach ( $attachments as $att_id => $attachment )
    $output .= wp_get_attachment_link($att_id, $size, true) . "\n";
  return $output;
}

$itemtag = tag_escape($itemtag);
$captiontag = tag_escape($captiontag);
$icontag = tag_escape($icontag);
$valid_tags = wp_kses_allowed_html( 'post' );
if ( ! isset( $valid_tags[ $itemtag ] ) )
  $itemtag = 'dl';
if ( ! isset( $valid_tags[ $captiontag ] ) )
  $captiontag = 'dd';
if ( ! isset( $valid_tags[ $icontag ] ) )
  $icontag = 'dt';

$columns = intval($columns);
$itemwidth = $columns > 0 ? floor(100/$columns) : 100;
$float = is_rtl() ? 'right' : 'left';

$selector = "gallery-{$instance}";

$gallery_style = $gallery_div = '';
if ( apply_filters( 'use_default_gallery_style', true ) )
  $gallery_style = "
  <style type='text/css'>
    #{$selector} {
      margin: auto;
    }
    #{$selector} .gallery-item {
      float: {$float};
      margin-top: 10px;
      text-align: center;
      width: {$itemwidth}%;
    }
    #{$selector} img {
      border: 2px solid #cfcfcf;
    }
    #{$selector} .gallery-caption {
      margin-left: 0;
    }
  </style>
  <!-- see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php -->";
$size_class = sanitize_html_class( $size );
$gallery_div = "<div id='$selector' class='gallery galleryid-{$id} gallery-columns-{$columns} gallery-size-{$size_class}'>";
$output = apply_filters( 'gallery_style', $gallery_style . "\n\t\t" . $gallery_div );

$i = 0;
foreach ( $attachments as $id => $attachment ) {
  $link = isset($attr['link']) && 'file' == $attr['link'] ? wp_get_attachment_link($id, $size, false, false) : wp_get_attachment_link($id, $size, true, false);

  $output .= "<{$itemtag} class='gallery-item'>";
  $output .= "
    <{$icontag} class='gallery-icon'>
      $link
    </{$icontag}>";
  if ( $captiontag && trim($attachment->post_excerpt) ) {
    $output .= "
      <{$captiontag} class='wp-caption-text gallery-caption'>
      " . wptexturize($attachment->post_excerpt) . "
      </{$captiontag}>";
  }
  $output .= "</{$itemtag}>";
  if ( $columns > 0 && ++$i % $columns == 0 )
    $output .= '<br style="clear: both" />';
}

$output .= "
    <br style='clear: both;' />
  </div>\n";

return $output;
}

Son adımda Özelleştirilmiş galeri css kodlarını silin. Galerinizin klasik wordpress geçerli galeri görünümüne döndüğünü göreceksiniz.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir